Uutiset

EU:n rajoitukset lämpöpumpuille? Se voi muuttaa kaiken!!

Euroopan unioni suunnittelee tiukentavansa sääntöjä, jotka koskevat muun muassa lämpöpumpuissa käytettäviä kaasuja. Tämän seurauksena osa laitteista voi kadota markkinoilta jo muutaman vuoden kuluttua.

Toimiala varoittaa kuitenkin, että on liian aikaista löytää vaihtoehtoja, mikä voi olla ongelmallista joillekin valmistajille. Pyrkimys ilmastonmuutoksen torjumiseen ja riippuvuuden vähentämiseen venäläisistä fossiilisista polttoaineista tekee lämpöpumpuista tärkeän osan Euroopan unionin energiapolitiikkaa. REPowerEU-suunnitelman mukaan EU-maissa asennetaan 10 miljoonaa lämpöpumppua vuoteen 2026 mennessä ja 30 miljoonaa vuoteen 2031 mennessä. Kuitenkin Euroopan parlamentti on äskettäin hyväksynyt kannanoton fluorattujen kaasujen (f-kaasujen) käytön ja myynnin kieltämisestä, jotka ovat yleisesti käytössä monissa lämpöpumpuissa.

Toimiala ilmaisee huolensa siitä, että lämpöpumppujen valmistajat eivät ehdi sopeutua uusiin säännöksiin, koska vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittäminen, hyväksyntä ja uusien teknologioiden käyttöönotto vie noin viisi vuotta. Joissakin teknologioissa, kuten propaanin käytössä, prosessi voi kestää vielä pidempään turvallisuussyistä johtuen. Euroopan parlamentin jäsenet ovat myös huomanneet ongelman ja kiinnittäneet huomiota markkinatilanteen tiukkaan seurantaan ja varmistaneet, että f-kaasujen sääntöjen muuttaminen ei aiheuta häiriöitä EU:n lämpöpumppumarkkinoilla.

Puolalaiset ja eurooppalaiset lämpöpumppujen valmistajat ilmaisevat yhteisen vastustuksensa f-kaasujen käytön drastisille rajoituksille ja vetoavat kiellon siirtämiseen myöhempään ajankohtaan. Tämä mahdollistaisi yrityksille vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittämisen ja uusien teknologioiden investoimisen, samalla tukien työllisyyttä ja talouskasvua. Euroopan parlamentti on tähän mennessä hyväksynyt vain kannanoton fluorattujen kaasujen päästöjen vähentämisestä. Neuvottelut jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa alkavat pian, ja niiden aikana lopulliset säännökset muodostetaan. PE:n hyväksymä versio voi siis vielä muuttua.

Tavoitteenaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta THERMATEC käyttää laitteissaan työaineena R290-ainetta. R290-aine tunnustetaan alalla suurimmaksi kehityspotentiaaliksi, koska se auttaa saavuttamaan globaalin hiilidioksidineutraaliuden tavoitteen sen erittäin alhaisen GWP-tason ansiosta.

Vertailu työaineiden välillä niiden kasvihuoneilmiöpotentiaalin (GWP) suhteen.

AINE GWP
CO2 1
R290 3
R32 675
R134A 1430
R410A 2088
Artykuł EU:n rajoitukset lämpöpumpuille? Se voi muuttaa kaiken!!