Yksityisyyskäytäntö

Evästeiden käytäntö

Ylläpitäjä kerää automaattisesti hankittuja tietoja - järjestelmälokeja (tunnetaan myös tapahtumarekistereinä), jotka sisältävät erityisesti julkisia IP-osoitteita käyttäjistä, jotka vierailevat verkkosivustolla www.thermatec.pl ja käyttävät sivuston palveluja. Järjestelmälokit ovat ylläpitäjän käytössä tilastollisiin tarkoituksiin. Koostetut yhteenvetotiedot tilastomuodoissa eivät sisällä mitään käyttäjiä tunnistavia piirteitä.

Ylläpitäjä ilmoittaa noudattavansa lain 16 päivältä heinäkuuta 2004 telekommunikaatiolain (artiklat 173-174) määräyksiä ja käyttävänsä evästeitä tiedon keräämiseksi käyttäjien käytöstä verkkosivustolla www.thermatec.pl (Verkkosivu).

Verkkosivustolla käytetään evästeitä - tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteeseen ja joita käytetään sivuston selaamiseen.

Evästeiden käytön tarkoitus sivustolla on:

 • luoda analyysejä, raportteja ja tilastoja siitä, miten käyttäjät käyttävät sivustoa;
 • sopeuttaa sivuston sisältö käyttäjän mieltymyksiin ja optimoida sivuston käyttöä;
 • esittää mainoksia ottaen huomioon käyttäjien mieltymykset;
 • pysyä käyttäjän istunnossa (kirjautumisen jälkeen), jotta käyttäjän ei tarvitse syöttää kirjautumistietojaan uudelleen jokaisella sivulla.

 

Evästeiden avulla kerätään vain anonyymejä tilastotietoja käyttäjistä. Evästeiden avulla saatava tieto ei ole yhdistetty tiettyyn henkilöön eikä mahdollista hänen tunnistamistaan.

Sivustoa selatessa käyttäjän päätelaitteeseen lähetetään vähintään yksi eväste tiedon selaimen yksilöimiseksi yksiselitteisesti. Käyttäjän selaimen lähettämät tiedot tallennetaan automaattisesti sivustolle.

Ylläpitäjä voi jakaa evästeisiin liittyvät tiedot ulkoisille osapuolille, mukaan lukien ylläpitäjän puolesta tietoja käsittelevät osapuolet, kuten tekniset palveluntarjoajat ja neuvontapalveluita tarjoavat tahot.

Evästeet voivat myös olla mainostajien ja kumppaneiden käyttämiä ja sijoittamia.

Sivustossa voi olla painikkeita, työkaluja tai sisältöä, jotka ohjaavat muiden yritysten palveluihin, mukaan lukien sosiaalisen median portaalien liitännäiset (Facebook, YouTube, Instagram), kartat (Google Maps, OpenStreetMap) ja sovellukset (AppStore, Google Play). Näiden sovellusten käyttö voi johtaa käyttäjätietojen lähettämiseen määritetyille ulkoisille osapuolille.

Evästeet, niiden tallentamat tiedot ja niihin pääsy eivät aiheuta muutoksia päätelaitteen konfiguraatioon tai päätelaitteelle asennettuun ohjelmistoon.

Käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa selaimensa asetuksia tai poistaa evästeet käytöstä, mutta tämä voi aiheuttaa sivuston toimintahäiriöitä.

Jos käyttäjä ei tee muutoksia selaimen oletusasetuksiin evästeiden suhteen, nämä tiedostot sijoitetaan päätelaitteelle ja niitä käytetään selaimen tarjoajien määrittelemien periaatteiden mukaisesti.

Tietoa evästeiden hallinnasta eri selaimissa - mukaan lukien ohjeet evästeiden vastaanottamisen estämiseksi - löytyy selainkohtaisilta sivustoilta:

 1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi
 2. Firefox: https://support.mozilla.org/fi/kb/evasteet
 3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...explorer-delete-manage-cookies
 4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.co...-data-and-privacy-microsoft-privacy
 5. Opera: https://help.opera.com/fi/latest/web-preferences/#cookies
 6. Safari: https://support.apple.com/fi-fi/HT201265

 

Evästeiden käytäntö

Käyttäjät, jotka tutustuttuaan saatavilla oleviin tietoihin Sivustolla eivät halua evästeiden pysyvän selaimen välimuistissa vierailun jälkeen, voivat poistaa ne selaimestaan vierailun päätteeksi.

Tietoja - GDPR

Yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystä

Arvoisat asiakkaat,
yhtiössä Home Star sp. z o.o. tiedostamme käsiteltävien henkilötietojen merkityksen ja kiinnitämme suurta huomiota niiden asianmukaisen turvallisuustason varmistamiseen. Henkilötiedot ovat yrityksen keskeisiä tietovarantoja, ja tarjoamme niille asianmukaisen suojan. Käsittelemme henkilötietoja noudattaen käsittelyyn liittyviä periaatteita:

 • laillisuus, rehellisyys ja läpinäkyvyys;
 • tarkoitusrajoitus;
 • tietojen minimointi;
 • tarkkuus;
 • säilytysajan rajoittaminen;
 • koskemattomuus ja luottamuksellisuus.

 

Täyttäessämme tietosuojavastaavan velvoitteet, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) asetuksen 2016/679 mukaisesti 27 päivältä huhtikuuta 2016, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamista, esitämme tiedot, jotka kuuluvat henkilöille, joiden tietoja käsittelemme yhtiössämme.

Tiedote asiakkaille

Kuvaus tiedotuskategoriasta, joihin tiedote koskee: yhtiöstä Home Star sp. z o.o. tuotteita tai palveluita hankkivat henkilöt

Jos tuotteiden tai palveluiden ostaja on luonnollinen henkilö, yhtiö Home Star sp. z o.o. tiedottaa - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti 27 päivältä huhtikuuta 2016, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamista, jäljempänä "GDPR" - mukaisesti, että:

 • henkilötietojeni käsittelystä vastaa Home Star sp. z o.o., joka sijaitsee Katowicessa (40-129), Misjonarzy Oblatów MN 20A;
 • henkilötietojani käsitellään sopimuksen tekemisen ja täytäntöönpanon yhteydessä, ja niiden käsittelyn oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b kohta - käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröitynä on henkilö, jota tiedot koskevat, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä, ja käsittelyn tarkoituksena on sopimuksen tekeminen ja täytäntöönpano, jonka kohteena on tuotteiden tai palveluiden ostaminen tai myyminen, sekä rekisteröidyn pyynnöstä tietojen toimittaminen ennen sopimuksen tekemistä ja reklamaatioiden käsittely sekä kirjeenvaihdon toimittaminen;
 • henkilötietojeni käsittely perustuu myös GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c kohtaan - käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle asetetun oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, joka perustuu säädöksiin, ja käsittelyn tarkoituksena on säädösten mukaisen dokumentaation säilyttäminen määritellyn ajanjakson ajan;
 • henkilötietojeni käsittely perustuu myös GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f kohtaan - käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, jotka ovat vaatimusten puolustaminen ja toteuttaminen;
 • henkilötietojani luovutetaan seuraaville vastaanottajakategorioille: valtuutetuille ja koulutetuille henkilöille, jotka käsittelevät tietoja, kirjallisten sopimusten perusteella toimiville tahoille, postitoimistopalveluntarjoajille kirjeenvaihdon toimittamista varten;
 • tietoja säilytetään myös sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen, ja tietojen säilytysaika on vuotta pidempi kuin säädetyt määräajat, jotka koskevat taloudellista dokumentaatiota;
 • minulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä henkilökohtaisiin tietoihini, tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle;
 • henkilötietojeni antaminen on vapaaehtoista mutta välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi, ja tietojen antamatta jättämisen seurauksena sopimusta ei voida tehdä.

 

Lisäksi GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti minulla on oikeus milloin tahansa vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseeni liittyvistä syistä perustuen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f kohtaan.

Tieto henkilöistä, jotka osallistuvat työntekijöiden rekrytointiprosessiin

Kuvaus tiedotuskategoriasta, joihin tiedote koskee: henkilöt, jotka osallistuvat työntekijöiden rekrytointiprosessiin

Home Star sp. z o.o. ilmoittaa - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti 27 päivältä huhtikuuta 2016, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamista, jäljempänä "GDPR" - että:

 • henkilötietojeni käsittelystä vastaa Home Star sp. z o.o., joka sijaitsee Katowicessa (40-129), Misjonarzy Oblatów MN 20A;
 • käsittelyni oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a kohta - rekisteröity, jonka tietoja käsitellään, on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhdessä tai useammassa erityistarkoituksessa;
 • käsittelyn tavoitteena on yhtiön Home Star sp. z o.o. nykyisten ja tulevien työntekijöiden rekrytoinnin toteuttaminen sekä kirjeenvaihdon toimittaminen;
 • henkilötietojani luovutetaan seuraaville vastaanottajakategorioille: valtuutetuille ja koulutetuille henkilöille, jotka käsittelevät tietoja (rekisterinpitäjän työntekijöille), kirjallisten sopimusten perusteella toimiville tahoille, postitoimistopalveluntarjoajille;
 • tietoja käsitellään niin kauan kuin suostumusta ei peruuteta;
 • minulla on oikeus peruuttaa annettu suostumus milloin tahansa, pyytää pääsyä henkilökohtaisiin tietoihini, pyytää niiden korjaamista, poistamista, käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle;
 • henkilötietojeni antaminen on vapaaehtoista mutta tarpeellista osallistumiseen rekrytointiin, ja tietojen antamatta jättämisen seurauksena en voi osallistua rekrytointiin.

 

Arvoisat henkilöt,
pyydämme teitä sisällyttämään työhakemukseenne seuraavanlaisen lausekkeen:
- Suostun Home Star sp. z o.o.:n, joka sijaitsee Katowicessa (40-129), Misjonarzy Oblatów MN 20A, käsittelemään hakemuksessa (ansioluettelossa) ja ansioluettelossa (cv) toimittamiani henkilötietoja rekrytoinnin nykyisten ja tulevien työntekijöiden rekrytoinnin toteuttamiseksi.
- Tiedän, että - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti 27 päivältä huhtikuuta 2016, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamista, jäljempänä "GDPR" -:

 • henkilötietojeni käsittelystä vastaa Home Star sp. z o.o., joka sijaitsee Katowicessa (40-129), Misjonarzy Oblatów MN 20A;
 • käsittelyni oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a kohta - rekisteröity, jonka tietoja käsitellään, on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhdessä tai useammassa erityistarkoituksessa;
 • käsittelyn tavoitteena on yhtiön Home Star sp. z o.o. nykyisten ja tulevien työntekijöiden rekrytoinnin toteuttaminen sekä kirjeenvaihdon toimittaminen;
 • henkilötietojani luovutetaan seuraaville vastaanottajakategorioille: valtuutetuille ja koulutetuille henkilöille, jotka käsittelevät tietoja (rekisterinpitäjän työntekijöille), kirjallisten sopimusten perusteella toimiville tahoille, postitoimistopalveluntarjoajille;
 • tietoja käsitellään niin kauan kuin suostumusta ei peruuteta;
 • minulla on oikeus peruuttaa annettu suostumus milloin tahansa, pyytää pääsyä henkilökohtaisiin tietoihini, pyytää niiden korjaamista, poistamista, käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle;
 • henkilötietojeni antaminen on vapaaehtoista mutta tarpeellista osallistumiseen rekrytointiin, ja tietojen antamatta jättämisen seurauksena en voi osallistua rekrytointiin.

Tämän lausekkeen puuttuminen johtaa siihen, ettei meille toimitettuja materiaaleja huomioida rekrytoinnissa.

Tiedote henkilöille, jotka ovat antaneet suostumuksen tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksiin

Home Star sp. z o.o. ilmoittaa - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti 27 päivältä huhtikuuta 2016, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamista, jäljempänä "GDPR" -:

 • henkilötietojeni käsittelystä vastaa Home Star sp. z o.o., joka sijaitsee Katowicessa (40-129), Misjonarzy Oblatów MN 20A;
 • käsittelyni oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a kohta - rekisteröity, jonka tietoja käsitellään, on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhdessä tai useammassa erityistarkoituksessa;
 • henkilötietojani käsitellään markkinointitarkoituksissa;
 • voin peruuttaa suostumukseni milloin tahansa;
 • henkilötietojani luovutetaan seuraaville vastaanottajakategorioille: valtuutetuille ja koulutetuille henkilöille, jotka käsittelevät tietoja (rekisterinpitäjän työntekijöille), kirjallisten sopimusten perusteella toimiville tahoille;
 • tietoja käsitellään niin kauan kuin suostumusta ei peruuteta;
 • minulla on oikeus pyytää pääsyä henkilökohtaisiin tietoihini, pyytää niiden korjaamista, poistamista, käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle.